Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine www.zibtrpro.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino upravlja ponudnik, upravitelj in lastnik spletne trgovine podjetje ZIBTR PRO d.o.o., Zgornji Hotič 25B, 1270 Litija.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Uporabnik je podjetje ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Spletna trgovina ima pravico spremeniti pogoje poslovanja s posodobitvijo te objave. Tovrstne spremembe pogojev so za uporabnika zavezujoče.

Ponudba blaga, ki je objavljena v spletni trgovini, velja do objave preklica ponudbe oz. do odprodaje zalog.

S potrditvijo naročila je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

 

1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in družbo ZIBTRPRO d.o.o. kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca.

1.2. Kupec je vsaka oseba, ki ima prek www.zibtrpro.si s prodajalcem sklenjen veljaven dogovor za nakup blaga prodajalca.

1.3. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek www.zibtrpro.si so urejeni v teh splošnih pogojih, Splošnih pogojih o osebnih podatkih prodajalca ter konkretnem naročilu. 

1.4. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob podaji svoje ponudbe natisne oziroma shrani.

Pogoji veljajo od 30.11.2022

 

2. NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV

2.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. 

2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

 

3. OSEBNA VELJAVNOST

3.1. Med prodajalcem in vsemi osebami, ki štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje, veljajo samo splošni pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.

3.2. V primeru iz prejšnje točke v vsakem primeru dopolnilno veljajo tudi določila potrošniške zakonodaje, ki v vsakem primeru tudi prevladajo nad morebitnimi nasprotnimi določbami teh splošnih pogojev.

 

4. VELJAVNOST V RAZMERJU DO POTROŠNIKOV

Za vključitev teh splošnih pogojev med pogoje nakupa zadošča, če takšna oseba ob registraciji kot uporabnik spletnih strani prodajalca ali ob podaji povpraševanja za nakup blaga prodajalca izjavi, da je bila v celoti seznanjena s temi splošnimi pogoji prodaje prek www.zibtrpro.si.

 

5. VELJAVNOST V RAZMERJU DO TUJCEV

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

 

6. OGLAŠEVANJE

6.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi.

6.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru www.zibtrpro.si. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na www.zibtrpro.si oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka.

6.3. V namene oglaševanja uporablja www.zibtrpro.si tudi storitev Google AdwordsRemarketing. To je storitev podjetja Google za uporabo remarketinga in vedenjsko ciljnega oglaševanja. Storitev uporabljamo z namenom oglaševanja na Google SearchandDisplay omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran www.zibtrpro.si. S te storitve se lahko odjavite v Google's Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu. 

6.5. Kupec se strinja, da ga prodajalec preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil občasno lahko obvešča o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Prodajalec se obvezuje, da e-naslova in telefonske številke kupca ne bo posredoval tretji osebi. Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic ali SMS sporočil.

 

7. NAROČILO KUPCA

7.1. Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na www.zibtrpro.si, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

7.2. S klikom na gumb »zaključi nakup« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti.

7.3. Nakup blaga je veljaven le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del ponudbe ter v primeru, da izbere način plačila s posredovanjem kateregakoli ponudnika plačilnih storitev, odredi izvedbo plačilne transakcije za plačilo vseh denarnih obveznosti, ki za kupca izhajajo iz oddane ponudbe. 

7.4. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu www.zibtrpro.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

7.5. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema www.zibtrpro.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

 

8. POTRDITEV PRODAJALCA

8.1. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo.

8.2. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka "Naročilo kupca".

8.3. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa.

8.4. Po dogovoru o nakupu skladno s temi splošnimi pogoji so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati.

 

9. SPLOŠNO O NAČINIH PLAČILA

9.1. Sistem www.zibtrpro.si kupcu omogoča plačilo nakupa po predračunu ali plačilom na odlok, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

9.2. Plačila se opravljajo izključno v evrih.

9.3. Po izbiri ustreznega načina plačila se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila.

9.4. Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.

9.5. Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.

9.6. Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam

 

10. PLAČILO IZDELKOV PO NAROČILU

Za izdelke, ki niso na zalogi in so na voljo po naročilu, je potrebno plačilo avansa v višini 100% vrednosti izdelka. Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa v višini 100%, ki ga nakaže na TRR podjetja. Rok dobave je odvisen od zaloge pri dobavitelju. Rok začne veljati od dneva prejema nakazila. O predvidenem roku dobave stranko obvestimo po elektronski pošti.

 

12. PLAČILO PO PREDRAČUNU

V primeru plačila blaga po predračunu je potrebno znesek računa nakazati na spodaj naveden bančni račun v roku 3 dni po prejemu potrditve naročila.

Bančni podatki za nakazilo: ZIBTR PRO d.o.o., Zgornji Hotič 25B, 1270 Litija.

Banka Sparkasse: IBAN: SI56 3400 0102 0576 358         

 

14. DOSTAVA BLAGA

14.1. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti na naslov, ki ga kupec označi v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.zibtrpro.si.

14.2. Čas dobave znaša, če ni v ponudbi drugače navedeno, 2-5 delovnih dni. Informacije o pogojih pošiljanja in dostave so na voljo tukaj.

14.3. Če vsi naročeni izdelki niso na zalogi, ima prodajalec pravico na lastne stroške izvesti delne dostave, v kolikor se stranka s tem strinja.

14.4. V primeru, da prodajalec naročenega izdelka ne more dostaviti, ker ga prodajalec brez lastne krivde ne dobi dobavljenega od svojega dobavitelja, lahko prodajalec odstopi od pogodbe. V tem primeru prodajalec stranko nemudoma obvesti in ji ponudi podoben izdelek. V primeru, da podoben izdelek ni na voljo ali stranka ne želi dostave tega izdelka, bo prodajalec plačilo za že plačane izdelke brez protistoritev nemudoma povrnil.

14.5. Znotraj EU poteka dostava brez carine. Pri pošiljanju v države izven EU, nosi stranka morebitne carinske, davčne ali druge dajatve sama.

14.6. Če so prejeti izdelki poškodovani zaradi transporta, je potrebno takoj obvestiti prodajalca. Prodajalec ima na tak način možnost pri prevozniku ali zavarovalnici za transportno zavarovanje reklamirati škodo. Če stranka ne zagotovi potrdila o poškodbi pri prevozu, to ne sme imeti vpliva na njene pravice iz naslova zakonske garancije.

14.7. Za čim boljše izpolnjevanje naročil posreduje prodajalec ustrezni dostavni službi telefonsko številko stranke. To posredovanje je obvezen del pogodbenega razmerja z prodajalcem.

14.8. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, oseba, ki blago dostavlja, pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na lokaciji, ki jo oseba, ki blago dostavlja, navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine.

14.9. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo.

14.10. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca.

14.11. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

 

15. OSEBNI PREVZEM

15.1. Kupec lahko v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.zibtrpro.si, označi možnost osebnega prevzema naročila v ZIBTR PRO d.o.o.

15.3. Če je kupec v sistemu www.zibtrpro.si izbral način plačila po predračunu, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu www.zibtrpro.si obvestil, ko bo plačilo vidno na TRR podjetja. Prodajalec bo kupca o terminu prevzema obvestil po elektronski pošti in telefonu.

15.8. Kupec mora ob osebnem prevzemu naročenega blaga v sistemu www.zibtrpro.si predložiti identifikacijski dokument, na katerem so navedeni podatki (ime in priimek) iste osebe, ki je v sistemu www.zibtrpro.si oddala zahtevek za osebni prevzem.

 

16. GARANCIJA, JAMČEVANJE ZA NAPAKE

16.1. Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.

16.2. Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni.

16.3. Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov.

16.4. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.

16.5. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

16.6. Napaka je stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, ki ga je prodajalec kupcu kot takega pokazal, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

16.7. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

16.8. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki pisno obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

16.9. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

16.10. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

16.11. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

16.12. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

odpravi napako na blagu ali

vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

16.13. Pravice kupca iz predprejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

16.14. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake.

16.15. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

16.16. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

16.17. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz prejšnjega odstavka.

 

17. SPLOŠNO

17.1. Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.

17.2. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: ZIBTRPRO d.o.o., Zgornji Hotič 25B, 1270 Litija.

17.4. Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev ponovno potrjuje, da je seznanjen in soglaša z določbami Splošnih pogojev o osebnih podatkih prodajalca, ki jih je sprejel že ob registraciji uporabnika ali kot zunanji uporabnik, ki mu omogoča uporabo sistema www.zibtrpro.si.

17.5. Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

17.6. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca.

17.7. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.

17.8. Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru.

 

17.9. Kupec potrjuje, da se zaveda, da so za vsakokratni nakup merodajni tisti splošni pogoji, veljavni v času nakupa, vendar da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem www.zibtrpro.si.

17.10. Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.

 

18. NAJBOLJŠI DOBAVITELJI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Registrirani uporabnik, ki odpre ZIBTRPRO račun za podjetje, organizacijo ali drugo pravno osebo, z registracijo izjavlja, da je v imenu te pravne osebe pooblaščen za sprejem teh pogojev in lahko na ZIBTRPRO naroča, kupuje ter za naročanje in kupovanje preko ZIBTRPRO pooblašča tudi druge predstavnike te pravne osebe.

Pogoji, ki jih imajo podjetja ter organizacije in ustanove državne uprave, lokalne uprave, javnega šolstva in javnega zdravstva sklenjene z ZIBTR PRO d.o.o. za nakupe preko ZIBTR PRO ne veljajo, razen če je to izrecno dogovorjeno in navedeno. Komercialne pogoje (daljši plačilni rok, višji popust, limit in podobno), ki presegajo objavljene splošne pogoje lahko upoštevajoč realizirani in predvideni obseg poslov dogovorita s posebno pogodbo.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za naročeno blago in zamudne obresti. Kupec v času ukinitve odprtega računa lahko kupuje pod istimi pogoji s plačilom 100% avansa za vsako naročilo posebej.

Prodajalec lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko ZIBTRPRO za podjetja brez odpovednega roka v naslednjih primerih:
        • če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
        • če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
        • če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
        • če kupec v roku enega leta po registraciji ne opravi nobenega prometa z ZIBTR PRO;
        • če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti (dogovorjeni popusti, kopiranje objavljenih materialov

 

19. REGISTRIRANI UPORABNIKI - ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Če kupujete zase in za podjetje, za več podjetij, oziroma ko iz kateregakoli razloga potrebujete več ZIBTR PRO računov, lahko z različnimi ali istim e-naslovom odprete dva ali več ZIBTR PRO računov. Če želite imeti dva ali več uporabniških računov z istim e-naslovom, za vsak račun izberite geslo, ki se razlikuje od vseh drugih.

Vaš osebni račun (samo en) lahko povežete z računom podjetja ali podjetij za katere tudi kupujete.

Prosimo, da vašega ZIBTRPRO uporabniškega računa za osebno uporabo ne uporabljate za naročila pravnih oseb! V tem primeru odprite nov račun še za pravno osebo.

Gesla so tajna in znana le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

 

20. UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko:

kupujejo pod najugodnejšimi pogoji

prejemajo brezplačno e-revije, če se odločijo za naročilo

sooblikujejo vsebine, izmenjujejo ocene in mnenja o izdelkih

sodelujejo v nagradnih igrah

Posebni popusti, brezplačne dostave in druge ugodnosti prenehajo veljati najkasneje eno leto po zadnjem nakupu, vkolikor ni drugače določeno.

 

21. UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine skrbi uredništvo, dobavitelji in uporabniki, katerim omogočamo objavo video posnetkov, fotografij, tekstov in drugih vsebin ter njihovo ocenjevanje, komentiranje in razgovor o odprtih temah.


Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.

Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.

Uredništvo ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih dobavitelji in uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Dobavitelji, uporabniki in člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg uredništva.

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno s povzročiteljem kršitve. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil uredništvo na naslov ZIBTR PRO

Ukrepali bomo izključno na osnovi prejema prijav, ki vključujejo izjavo prijavitelja:

da je pooblaščen za izdajo zahtevka, da je posredovana informacija točna in preverjena ter da pošiljatelj zanjo v celoti odgovarja;

da ima dobre razloge za trditev, da objave vsebine, ki je predmet prijave, ni dovolil ne lastnik avtorskih pravic, ne njegov predstavnik ali ustrezna agencija oziroma da za to objavo ne obstaja zakonska osnova;

da v celoti odgovarja za posledice umika ali spremembe zahtevanih vsebin.

Uredništvo se obvezuje, da bo na osnovi tako prejetih prijav vsebino zaznalo kot:

sporno,

ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vseh pravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku,

oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna,

ter objavo v najkrajšem možnem času umaknilo oziroma vsebino spremenilo skladno z zahtevo prijavitelja. V drugih primerih bo o prijavi obvestilo avtorja in vsebine umaknilo v dogovoru z njim.

Dobavitelj, uporabnik ali član se strinja, da uredništvo, lastnike spletnih strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Uredništvo ali upravitelj prav tako nista odgovorna za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo ZIBTRPRO d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.

 

22. AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last ZIBTR PRO d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti ZIBTR PRO d.o.o.  je prepovedano.

Dobavitelj ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje ZIBTRPRO d.o.o. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

 

23. DOVOLJENJE ZA UPORABO

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno z zgoraj navedenimi pogoji. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhoden dogovor z upraviteljem.

Pri tem je izrecno prepovedano:

kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti,

vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje vsebin ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo,

spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletno stran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti,

posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja,

uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranih sredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si, Google, Yahoo in Bing,

uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve ter njegovi programski in strojni opremi

ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom

 

24. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Tako osebni podatki, njihovo zbiranje, uporaba ter varstvo osebnih podatkov predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi. Priporočamo, da si preberete več o Varovaju osebnih podatkov.

Vašo elektronsko pošto bomo uporabili najmanj za posredovanje e-pošte v zvezi z oddanimi naročilo, kar vključuje tudi:

povabilo k sodelovanju v anketi (cca 7 dni po opravljenem nakupu)

Pri komunikaciji z uporabniki uporabljamo tudi poseben program, ki skrbi, da se na ZIBTRPRO nič ne spregleda, pozabi ali morebiti naredi narobe. Program vam bo ustrezna obvestila poslal po potrebi.

Sprejem komercialnih sporočil lahko vsak uporabnik ureja sam v svojem profilu.

 

25. SKLADNOST Z ZAKONODAJO

ZIBTRPRO d.o.o. in kupci medsebojne obveznosti urejamo skladno s temi splošnimi pogoji ter zakoni, katere smo tudi upoštevali pri pripravi teh pogojev, predvsem a ne izključno: Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah. V primeru nejasnosti in v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej veljajo določbe v navedenih zakonih.